Integritetspolicy

Allmänt

Bonitabutik.se har åtagit sig att skydda sina kunders integritet och ger möjlighet att påverka behandlingen av data.

Med denna sekretesspolicy informerar vi våra kunder om behandlingen av deras personuppgifter. Kunden måste acceptera denna sekretesspolicy för att kunna använda Bonitabutik.se-webbplatsen.

Data som vi samlar kan delas in i data som erbjuds av kunden, data som upptäcks av användningen av nätverkstjänster och data som härleds genom analys.

Vi använder data:

 • För att säkerställa en lättanvänd och säker service
 • För att ge en bra kundupplevelse
 • För att förbättra produktförslag och marknadsföring
 • För att utveckla vår kundservice och webbutik

Registrar och dess kontakter

Registrar för de personuppgifter som behandlas är:

Buchanon Company Ltd (11111405)

2 Kingdom Street

W2 6DB London, Storbritannien

Du kan fråga mer om dataskydd och behandling via e-mail på kundservice@bonitabutik.se.

Vilka uppgifter kan samlas om mig?

 • Data som erbjuds av användaren eller identifieringsdata

o Identifieringsdata, t.ex.

 • Personligt ID-nummer för att identifiera kunden när den ingår ett kreditavtal
 • Passuppgifter eller liknande uppgifter som tullen begär vid beställning av varor eller tjänster som är skattefria från Finland

o Kontaktuppgifter, till exempel adress, e-postadress och telefonnummer

o Betalningsinformation, inklusive kreditavtal och annan faktureringsinformation

o Med kundens samtycke, platsdata, som används för att uppskatta leveranstiderna

o E-postmeddelanden och certifikat som används i Google-, Facebook- eller Microsoft -loggar

 • Data som upptäckts av tjänsteanvändningen och data som härrör från dataanalys

o Köp historia, t.ex. beställda produkter och deras prisuppgifter

o Leveranshistorik, t.ex. föredragen leveransmetod och leveransadress

o Produktrecensioner

o Användning och bläddringshistorik i nätbutiken och identifieringsdata för den använda enheten

o Data och identifikationer som används för produktrekommendationer och annat riktat innehåll

Det är obligatoriskt att erbjuda identifierings-, kontakt- och betalningsuppgifter när du köper online på Bonitabutik.se.

Huvudkällan till data är användaren, vi kan dessutom få ytterligare information från våra partners, till exempel kreditleverantörer. I enlighet med dataskyddsförordningen informerar vi kunden om de personuppgifter som mottagits från tredje part i vår första kontakt eller inom en månad efter mottagandet av personuppgifter.

Vad används mina personliga data till?

Personliga data används till:

 • Att underhålla kundrelationen
 • Leverans, bearbetning och arkivering av order
 • Utveckling av Bonitabutik.se:s tjänster och operationer
 • Förbättrad kundupplevelse
 • Analys och statistiska ändamål
 • Produktion av mer personligt inriktat innehåll och marknadsföring
 • Förhindrandet av felaktigheter
 • Förbättrad kundservice

Uppgifterna behandlas baserat på antingen en kundrelation mellan kunden och Bonitabutik.se, ett kontrakt, användning av webbplatsen, kundens uttryckliga samtycke eller skyldigheter enligt lagen.

Hur lagras och skyddas mina data?

Alla personuppgifter skyddas mot obehörig tillgång och bortskaffande, ändring, överlämning och förflyttning av uppgifterna genom olycka eller på olaglig väg och annan olaglig behandling.

Bonitabutik.se lagrar kunddata i USA. Datacentren och den tekniska och processuella säkerheten är på en mycket hög nivå och de köps som en tjänst från en stor amerikansk tjänsteleverantör. Servrarna är skyddade mot hackning och överbelastnings attacker.

Vid behandling av personuppgifter och tekniska lösningar följer vi bra sekretesspolicyer, till exempel konsolidering av data, minimering, pseudonymisering, anonymisering och kryptering. Kraven i EU: s GDPR-föreskrifter som är tillämpliga sedan 25.5.2018 är uppmärksammade vid personlig databehandling.

All tillgång till personuppgifter styrs enligt god praxis.

Vem behandlar mina personuppgifter?

Endast Bonitabutik.se:s egen personal har tillgång till kunddata. Vår personal är utbildad till att använda uppgifterna på ett säkert och etiskt sätt. Var och en av vår personal kan bara se de personuppgifter som krävs för att slutföra sina arbetsuppgifter.

Vi använder betrodda partners, så data kan flyttas till tredje part. EU: s integritetsstandarder och annan lagstiftning har beaktats i alla partneravtal.

Företaget ansvarigt för databehandling:

Buchanon Company Ltd (11111405)

2 Kingdom Street

W2 6DB London, Storbritannien

Hur länge lagras mina data?

Vi lagrar dina personuppgifter endast en nödvändig tidsperiod, så att vi kan uppfylla de användningsändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Dessutom kan vissa data lagras längre så långt det är nödvändigt för att uppfylla lagliga skyldigheter, såsom ansvar för redovisning och konsumenthandel och för att visa att de är uppfyllda.

På kundens förfrågan kan personuppgifter relaterade till kunden raderas eller anonymiseras på Bonitabutik.se-system. Radering och anonymisering är oåterkalleligt och vi kan inte återställa raderade kundkonton.

Lagen kräver längre lagring på vissa data, till exempel:

 • Redovisningsrätten definierar längre lagringsperioder för information oavsett om materialet innehåller personuppgifter eller ej
 • Att uppfylla ansvar för konsumenthandel
 • Systemets logginformation samlas in och lagras på ett sätt som krävs enligt lagen, så vi kan erbjuda en laglig och säker webbutik för våra kunder
 • Ta tillräckligt med säkerhetskopior av butikens databaser och system för att skydda data, reparera fel och säkerställa datasäkerhet och kontinuitet

 

Vilka rättigheter har jag?

Som kund har du rätt att:

 • Få tillgång till personuppgifter som är relaterade till dig, inklusive att ta emot en kopia av personuppgifter som är relaterade till dig
 • Be om korrigering eller radering av dina personuppgifter
 • Givet vissa villkor, begära restriktioner för behandling av dina personuppgifter eller motstå behandling av personuppgifter

Dessutom, om databehandling baseras på ditt särskilda samtycke, har du rätt att när som helst avbryta ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar lagenligheten av behandlingen av data som samlats in innan samtycket avbryts.

Du kan begära att använda dina rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst. Förfrågan måste identifieras så att vår kundtjänst kan verifiera din identitet. Vi kommer att informera dig om vi inte kan uppfylla din förfrågan i vissa delar, till exempel att ta bort alla data som vi har ett juridiskt ansvar (till exempel kredituppgifter) eller rätt att lagra.

Om du märker att det finns brister i hur uppgifterna behandlas eller om det är olagligt, har du rätt att överklaga till dataskyddsmyndigheten.

Hur kan jag se mina personuppgifter lagrade i systemet?

Du kan be att få de uppgifter som finns lagrade om dig i Bonitabutik.se-system, genom att maila oss på kundservice@bonitabutik.se.

Hur kan jag påverka användningen av mina data?

Bonitabutik.se har åtagit sig att erbjuda sina kunder möjlighet att påverka behandlingen av deras data.

Du kan besluta om marknadsföring och mervärdestjänster som riktas mot dig och ta emot eller inte få olika marknadsföringsmeddelanden. Vi utvecklar ständigt våra tjänster, så funktioner kan läggas till, ändras eller tas bort.

Kunden kan när som helst säga upp kundkontot och be Bonitabutik.se om att radera sina personuppgifter genom att kontakta kundservice.

Observera! I vissa fall kan inte alla data raderas och lagen kan kräva lagring av vissa data relaterade till kunden.

Skickas mina personuppgifter till tredje part?

Vi kan överlämna vissa nödvändiga uppgifter till tredje part för att säkerställa leverans såväl som för marknadsförings ändamål. Dina uppgifter hänvisas också till kreditgivande parten vid kreditbeslut.

Vi använder även kunddata med tredje part för analys och personifierings ändamål. Vi använder data gällande köp- och besöks beteenden hos våra partners för att bättre kunna erbjuda produkter och erbjudanden som intresserar dig. När det är möjligt är data som används för analys och personifiering anonymiserad och pseudonymiserad. Vi är de enda som kan ansluta pseudonymiserade data till ditt namn.

Vid behov kan vi också överlämna data till myndigheterna. Vi informerar alltid kunden om uppgiftsförfrågningar, om det är tillåtet enligt lag.

Vi överlämnar data till följande tredje parter:

 • Analys och statistikpartners
 • Produktrekommendationer och personifierings partners
 • E-post marknadsföringspartners, om kunden har tillåtit vårt veckovisa nyhetsbrev, kommunikation baserat på webbläsarhistorik eller begäran om produktgranskning
 • SMS-partners, när skickandet av SMS har tillåtits
 • Leveransföretag, om den valda leveransmetoden levereras till en s.k. pickup, närmaste postkontor eller hela vägen till dig
 • Betalningspart vid betalning med ett kort
 • Kreditgivare, när kunden väljer faktura eller avbetalning som betalningsmetod via ett kreditföretag
 • Fakturerings operatör, när den valda betalningsmetoden är Bonitabutik.se: s egen faktura
 • Produktleverantör vid beställning av elektroniska licenser eller direkta leveransprodukter
 • Vissa underhållsföretag får uppgifter relaterade till ordern
 • Tullen, när du köper varor skattefritt
 • Inkassobolag vid obetalda fakturor som vidarebefordras till påminnelse och inkassokrav

Bonitabutik.se använder högt ställda dataskyddsnormer enligt EU: s integritetsstandarder när data flyttas och behandlas. Tredjeparts databehandlingsstandarder säkerställs med Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler, skyddsregler för skydd av personuppgifter (BCR), EU-US skyddsregler eller andra metoder som godkänts av dataskyddsbestämmelser.

Kunden kan begränsa överlämnandet av data för marknadsföring och analys.

Har online-butiken dina kakor och vad är de?

Bonitabutik.se använder cookies och annan sådan teknik, till exempel lokal lagring av webbläsare. Cookies är små textfiler mellan enhetens webbläsare och servern. Kakor och andra id har en bestämd utgångstid, varefter webbläsaren tar bort kakan. Vi använder dessa tekniker för att utföra funktioner, att personifiera såväl som för analyser och inriktning på marknadsföring.

Funktionella cookies och lokal lagring används till exempel för att identifiera kunden, för att upprätthålla inloggningen, för att beräkna leveranstider och för funktioner i kundvagnen. Det är obligatoriskt att använda cookies och lokalt lagringsutrymme och att acceptera användningen, för att dessa funktioner ska kunna utföras. Funktionella cookies och lokala lagringsvariabler som ställts in av webbläsaren lagras i webbläsaren i 15 minuter till 24 månader, om inte de tas bort från webbläsarinställningarna. När du besöker webbplatsen ställs cookies och lokal lagring på igen om du tillåter webbläsaren att göra det.

Genom att personifiera användarupplevelsen kan vi erbjuda produktrekommendationer som är mer intressanta för våra kunder.

De partners och tekniker som vi har för analyser och inriktning på marknadsföring, som pixeltaggar och cookies, hjälper oss att bättre förstå våra kunders beteende och berätta vilka produkter, funktioner och tjänster våra kunder är intresserade av. Data som används är anonymiserad när det är möjligt. Annars hanterar vi data som personuppgifter så långt som identifieringen innehåller information riktade mot kunden, till exempel en IP-adress. Kakor som på något sätt kan kopplas till kunden behandlas som personuppgifter. Identifieringarna löper ut mellan 30 sekunder till 24 månader.

Vi använder Google Analytics, Google Tagghanterare, Google AdWords, Googles Display-nätverk och Google DoubleClick på analyser relaterade till vår webbplats, populära produkter, trender och försäljning och med ditt samtycke, inriktad marknadsföring. Data som skickas till Google är anonymiserad. Läs mer om Google Analytics databehandling.

Förutom inställningar för integritetsskydd kan man också vägra cookies som används för att rikta in marknadsföring genom att börja använda webbläsarens “Do No Track” -funktion och genom att ställa in webbläsaren att avvisa cookies från tredje part. När du är inloggad på kundkontot, ignorerar sekretessinställningarna för kontot ”Do Not Track” funktionen.

Kan denna sekretesspolicy ändras?

På grund av utvecklingen av tjänster och den ändrade lagstiftningen har vi rätt att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Vid väsentliga ändringar av integritetspolicyn kommer de registrerade kunderna att informeras om ändringar i policyn.

Var kan jag kontakta er?

När det gäller integritet, databehandling och sekretesspolicy kan du kontakta vår kundtjänst via e-post på kundservice@bonitabutik.se.