Allmänna villkor

  1. Allmänna villkor

Bonitabutik.se är en Buchanon Company Ltd (11111405) marknadsplats. Dessa villkor gäller för relationer mellan Buchanon Company Ltd och dess kunder. För tjänster och produkter som förmedlas av Buchanon Company Ltd gäller även den särskilda tjänsteleverantörens villkor. Buchanon Company Ltd har rätt att uppdatera dessa villkor utan föregående meddelande. Villkoren som gäller vid det att beställningen läggs ut och som är synlig på Bonitabutik.se-webbplatsen, tillämpas på ordern.

Buchanon Company Ltd ansvarar inte för skada som orsakats av force majeure. En force majeure anses vara ett sådant oförutsebart faktum eller förändring av omständigheter som är utanför Buchanon Company Ltd.s inflytande. Buchanon Company Ltd är skyldigt att omedelbart underrätta kunden om en force majeure.

  1. Kunden och dataskyd

Bonitabutik.se och Buchanon Company Ltd välkomnar alla privat-och företagskunder. Handelsförhållandet kommer att följa den gällande finska, estniska och EU-lagstiftningen för konsumenthandel, marknadsföring och reklam. Handelsförbindelserna mellan företagskunder och Buchanon Company Ltd kommer att följa dessa villkor i första hand och med Estlands handelslagstiftning i andra hand.

Kunden är skyldig att avslöja perfekt kontaktinformation vid beställning, som för en konsumentkund innehåller minst namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. För företagskunder är den obligatoriska informationen kontaktpersonens namn, telefonnummer, e-postadress och företagsnamn, postadress, telefonnummer eller nummer och vid behov en faktureringsadress.

Kundernas data lagras i en Bonitabutik.se och Buchanon Company Ltd databas,  information som används för att upprätthålla kundrelationer. Buchanon Company Ltd och nätbutikerna i samma organisation har rätt att hantera och överlämna data i databasen för berättigade användningsändamål (t.ex. direktmarknadsföring) enligt personuppgiftslagstiftning (523/99).

En sekretesspolicy som följer GDPR-reglerna visas på Bonitabutik.se-webbplatsen. Kunden kan vägra användningen och hanteringen av hans eller hennes personuppgifter för marknadsföring och kontrollera hans eller hennes uppgifter genom att kontakta Bonitabutik.se kundservice. Kontakten måste göras via e-post på kundservice@bonitabutik.se.

Bonitabutik.se använder cookies, vilket bidrar till att göra webbplatsen ännu mer användarvänlig. Syftet med cookies på Bonitabutik.se är att acunderlätta, förbättra och påskynda webbplatsupplevelsen. Cookies kan också användas för att skapa bättre erbjudanden och mer personliga produktförslag till kunder. En cookie är en liten textfil som Bonitabutik.se:s nätverksserver lagrar på användarens hårddisk. Delar av innehållet på Bonitabutik.se kan behöva ett accepterande av cookies för att fungera korrekt. Användarens webbläsare antar sannolikt att acceptera cookies utifrån standardinställningar, men användaren kan också förhindra att cookies används i webbläsarens inställningar eller genom att ta bort cookies från webbläsaren efter användningen av webbplatsen. Mer information om webbläsarspecifika instruktioner finns i webbläsar tillverkarens anvisningar.

  1. Priser

Priserna innehåller moms, men inte frakt om inget annat anges. Om prislistan innehåller tydliga prisfel kommer produkten inte att säljas till ett lägre pris om man kan anta att kunden förstod att fel inträffade.

Vi kontrollerar alltid priserna vid beställning av order. Om priset har fallit kommer vi att korrigera priset i kundens öppna order. Om emellertid en produkts pris stiger före leverans skickar vi produkten med det ursprungliga priset.

Uppskattning av leveranstid baseras på information från importörer och tillverkare. Bonitabutik.se och Buchanon Company Ltd eller dess leverantörer ansvarar inte för eventuella förseningar som orsakas av oförutsebara förändringar bortom deras inflytande.

Buchanon Company Ltd förbehåller sig rätten att begränsa försäljningen av produkter i exceptionellt stora omgångar. Buchanon Company Ltd säljer inte produkter för återförsäljningsändamål.

Åldersgränserna på produkter följs enligt lag. Beställning av D-18 produkter kräver att födelsedatum anges för Buchanon Company Ltd.

  1. Leverans

Bonitabutik.se och Buchanon Company Ltd erbjuder ett omfattande transportval. Du kan få mer information om leveransmetoder och deras service på vår hemsida. Bonitabutik.se-kundvagnen tar automatiskt emot erbjudanden på leveranser. Produkter på en enda order kan levereras i flera leveranser.

Vi strävar efter att slutföra behandlingen av en klar order inom 48 timmar efter mottagandet av ordern. En färdig order innebär en order där alla produkter finns i vårt lager och reserveras för beställningen och där betalningsmetoden är godkänd.

Bonitabutik.se och Buchanon Company Ltd ansvarar inte för att reservera andra produkter i beställning till en kund om tillgången på en produkt i ordern är dålig eller om leveransen av produkten stannas av skäl som inte är relaterade till Buchanon Company Ltd. Konsumenten kan antingen acceptera en försenad efterleverans eller avbryta ordern. Kostnaden för efterleveransen debiteras enligt normala priser. Produkterna i en beställning är reserverade i högst 7 dagar, varefter beställningen avbryts om inte kunden har kommit överens om leverans enligt villkoren hos Bonitabutik.se och Buchanon Company Ltd.

  1. Betalning

Uppdaterad information om betalningsmetoder finns på Bonitabutik.se:s hemsida.

Klarna Faktura är betalningsmetoder som erbjuds av Klarna AB. Detaljerad beskrivning av krediten och informationen om kreditgivaren anges i kundvagnen enligt lag.

  1. Retur

Bonitabutik.se erbjuder sina kunder en 14-dagars returrätt. Produkterna kan returneras direkt till Bonita Europas huvudlager i Tallinn enligt instruktioner på Bonitabutik.se hemsida. Bonitabutik.se ansvarar inte för returkostnaderna, med undantag för situationer där kunden returnerar en defekt eller felaktigt levererad produkt.

Du har rätt att använda produkten i 14 dagar. Vi rekommenderar att du tar hand om produkten, dess tillbehör, instruktioner och förstås förpackningen tills du har bestämt dig för att behålla produkten. Köparen är enligt lag ansvarig för sänkning av värdet om produkten har använts.

Vi ber dig noggrant att behålla alla dokument relaterade till återlämnande av produkter, tills du har fått bekräftelse på mottagandet av returen från Bonitabutik.se.

Begränsningar av returrätten bestäms enligt konsumentskyddslagen 6. Kapitel 16: Hygien och intima produkter har ingen returrätt direkt efter att paketet har öppnats, eftersom produkten inte kan vidareförsäljas på grund av produktens natur. Hygien och intima produkter är till exempel epilatorer, rakapparater, hårklippare och näsa/öronhår trimmare, hårvårdsprodukter och rakapparater, elektroniska tandborstar och tandhygienprodukter, termometrar, blodtryck och blodglukosmätare och alkoholprov, hörlurar och s.k. handsfree apparater samt blöjor och andra barnomsorgsprodukter.

Produkter som ska returneras måste förpackas noggrant.

  1. Garanti, support och ansvar vid felaktigheter

Garantin bestäms av de garantier som producenten bestämmer. Du är ansvarig för att bekanta dig med de garantivillkor som levereras med produkten innan du börjar använda produkten. Garantivillkoren finns i produktinstruktionerna, i en separat garantiform eller på en webbplats som tillverkaren visat. Vanligtvis täcker garantin endast produktens produktions- och materialfel. Garantiperioden definieras i produktinformationen.

Garantiunderhållet görs alltid utefter producentens eller importörens garantivillkor. Vi kommer att vägleda dig för att kontakta producenten eller deras serviceföretag, eftersom detta ökar underhållet till din fördel.

Uppskattningen av underhållstiden är cirka 10-15 veckodagar. Några av de produkter som säljs på Bonitabutik.se måste levereras utomlands för underhåll, eftersom Finland inte har en auktoriserad aktör gällande underhåll och som är godkänd av producenten. I så fall är uppskattningen av underhållstiden ungefär 10-20 veckodagar.

Kostnaden för ett onödigt underhållsbesök kommer helt förläggas hos dig som kund om produkten skickas gällande garantiansvaret utan anledning. Bonitabutik.se och Buchanon Company Ltd ansvarar inte för skador som orsakas av köparens egna åtgärder. Eftersom kostnader för ett onödigt underhåll också adderar möjliga kostnader för servicebolaget och Buchanon Company Ltd kommer detta att debiteras från kunden.

Vårt underhåll förvarar produkterna i tre månader efter att kunden har blivit underrättad om att reparationen är klar. Därefter återvinns produkten. (Lag om näringsidkarens rätt att sälja ett föremål som inte har blivit utsläppt)

Bonitabutik.se och Buchanon Company Ltd ansvarar för det lagstadgade felansvaret, när garantin på produkten har löpt ut eller garantin inte har beviljats.

  1. Reklamation

Vid återlämnande av en produkt eller reklamation av en defekt produkt är kunden ansvarig för att presentera ett kvitto på försäljning eller annat bevis på plats och tidpunkt för försäljningen. Buchanon Company Ltd behåller rätten att samla kostnader som orsakas av en sökning efter kvitto från kunden.

Reklamationer behandlas enbart skriftligen. Du kan skicka en kostnadsfri blankett via e-mail på kundservice@bonitabutik.se.

Tvistlösning och jurisdiktion: Privatkunder har rätt att gå vidare till Consumer Complaint Board med meningsskiljaktigheter angående detta kontrakt. Innan ärendet tas vidare till Consumer Complaint Board måste konsumenten vara i kontakt med Register Office’s Consumer Counseling. Kunden kan ta till juridiska åtgärder gällande tvister om skuldförhållande mot Buchanon Company Ltd i rätten vid hemstaden för Buchanon Company Ltd. Om kunden inte har något boende i Sverige kommer tvisterna att avgöras i hemstaden för Buchanon Company Ltd.

Advokatkostnaderna kommer inte att ersättas, eftersom Consumer Counseling och Consumer Complaint Board erbjuder hjälp för att lösa tvister kostnadsfritt.